História

Prvá písomná zmienka o Lúčkach je z r.1287 v predikáte Dionýza z Lúčok (Dionisius de Luchk). O existencii Lúčok sa neskôr dozvedáme v súvislosti s ponosami obyvateľov, ktorí sa museli zúčastňovať na opevňovacích prácach na hrade Liptov. Keď sa v r. 1474 zmocnil hradu Matej Korvín, dal ho zbúrať a jeho panstvo prešlo pod správu hradu Likava.
Okolo r. 1550 sa v Lúčkach, podobne ako v iných horských dedinách, usadili valašské rodiny, ktoré tam dal priviesť vtedajší zemepán, aby boli využité aj pasienky a hole. V tom čase bolo v Lúčkach evidovaných 8 usadlostí.

História a vývoj kúpeľov v Lúčkach je neveľká. Dosť nepresné a vcelku kusé správy o nich sa objavujú v niektorých balneografiách 19. storočia. Väčšina súčasných balneohistorikov začína s históriou týchto kúpeľov správami s prevzatých balneografií. Celú obec a kúpele obklopujú mohutné travertínové polia ako produkt uhličitej minerálnej vody. História kúpeľov Lúčky sa píše od roku 1761, kedy majiteľ Adam Turjanský postavil prvú kúpeľnú budovu s pohodlnými izbami a tiež s remízou pre kone a koče. Situácia sa v kúpeľoch zlepšila až po roku 1813. Správu kúpeľov vtedy prevzalo likavsko - hrádocké komorné panstvo. V polovici 19. storočia bol zásluhou Vojtecha Kocha vybudovaný nový kúpeľný dom z pevného materiálu s dvoma priestrannými piscínami. Minerálne pramene vyvierali v pramennom území zo zrnitého dolomitu a minerálna voda vtekala do kúpeľného bazéna. Kúpeľná sezóna na konci minulého a začiatkom nášho storočia trvala od mája do septembra. Rozhodujúci obrat vo vývoji kúpeľov nastal po roku 1948 vydaním zákona o znárodnení prírodných liečivých zdrojov. V päťdesiatych rokoch však nenastalo podstatné zlepšenie z hľadiska výstavby nových objektov. Došlo k úprave existujúcich liečebných domov. Rozvoj nastal na rozhraní šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Rekonštrukciou objektov Starej horárne sa vytvára liečebný dom Lipa. V roku 1968 sa začala výstavba nového liečebného domu Choč a zároveň sa začal budovať aj liečebný dom Penzión.

V súčasnosti majú kúpele 350 lôžok a okrem požiadaviek na ubytovanie sa zvýšili aj nároky na kvalitu a rozsah doplnkových služieb, predovšetkým stravovania. V roku 1983 sa uskutočnila rekonštrukcia kúpeľnej reštaurácie. Kúpele majú za sebou slávnu a bohatú históriu, pred sebou však majú jasné perspektívy svojho rozvoja v budúcnosti. Plánuje sa postupná rekonštrukcia existujúcich zdrojov.

Vyhľadávanie

Mailing-list

 

PARTNERI:

Virtuálne prehliadky  |  Spinkaj.sk  |  Letenky

Konverzný kurz:
1 EUR = 30.1260 Sk
Suma:Mena:
 
otvoriť/zatvoriť