História

Tatranská Polianka patrí medzi najstaršie tatranské osady. Bola založená na gerlachovských  urbárnych pozemkoch, kde podnikavý fiakrista a mäsiar Pavol Weszter  z Veľkého Slavkova kúpil v roku 1881 lúku zvanú Polianka i s okolitým lesom. V roku 1884 prestaval pôvodnú horáreň na chatku a v roku 1888 tu stavia turistický hotel i s reštauráciou, neskôr ďalšie dva hotely. Novozaložená osada dostáva názov Weszterovo. Osada mala najprv turistický charakter ako východisko do Velickej doliny a fungovala tiež ako odpočinkové miesto pre fiakre a koče medzi Smokovcom a Štrbským Plesom. Charakter úspešnej liečebnej osady získava až príchodom synovca Pavla Wesztera, doktora Michala Guhra, ktorý v roku 1897 trvalo preberá vedenie Tatranskej Polianky. Postupne tu buduje niekoľko celoročne využívaných sanatórií. Zameriava sa na vodoliečbu a celoročnú klimatoterapiu. Je celosvetovo uznávaným odborníkom na liečbu Basedowovej choroby. Počas prvej svetovej vojny ministerstvo vojny vyhlásilo ústav v Tatranskej Polianke za lazaret Červeného  kríža.

Po I. svetovej vojne došlo k modernizácii jestvujúcich zariadení a k novej výstavbe. V rokoch 1919 – 1920 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia najmä vnútorného zariadenia, ktoré sa vo všetkých budovách podriadilo liečbe pacientov. V roku 1919 je osade priznaný oficiálny názov Tatranská Polianka. V roku 1923 sa v Tatranskej Polianke liečil český básnik Jiŕí Wolker. Na jeho počesť sa dlhé roky v Tatranskej Polianke konala recitačná súťaž Wolkrova Polianka, pripomína ho i busta v parku. Po druhej svetovej vojne bolo Sanatórium Dr. Guhra premenované na Wolkerov odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb. (K pôvodnému názvu sa Sanatórium Dr. Guhra, n.o. vrátilo až 13. novembra 2003 transformáciou štátnej príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu, poskytujúcu všeobecne prospešné služby.) V roku 1924 sa uskutočnila dostavba sanatória na dnešnú podobu starej budovy.

V roku 1948 sanatórium preberá Riaditeľstvo pre cestovný ruch. V rokoch 1945 – 1950 sa potlačila liečebná funkcia sanatória a viac sa preferuje rekreačný charakter. V roku 1948 bolo sanatórium Dr. Guhra znárodnené. 1. mája ho preberá štátna zdravotná správa a pripája k nemu blízky bývalý penzión Dezidera Reicherta (dnes Tatranský Domov) postavený v roku 1912 a predurčuje ho pre liečbu tuberkulózy. Po jej ústupe od roku 1975 sa ústav sústreďuje na liečenia nešpecifických chorôb horných ciest dýchacích.

Tatranská Polianka mala i významnú športovú históriu. Vďaka doktorovi Guhrovi sa v roku 1911 uskutočnili prvé medzinárodné lyžiarske preteky „zjazdové behy“ z Velickej doliny do Tatranskej Polianky s následnou dlhoročnou tradíciou. V 30. rokoch má osada veľké klzisko.
 

Vyhľadávanie

Mailing-list

 

PARTNERI:

Virtuálne prehliadky  |  Spinkaj.sk  |  Letenky

Konverzný kurz:
1 EUR = 30.1260 Sk
Suma:Mena:
 
otvoriť/zatvoriť